30 Mayıs 2020 Cumartesi

TMMOB: Tahammülsüzlüğe son verilmeli

TMMOB: Tahammülsüzlüğe son verilmeli

TMMOB mevcut İKK Sekreteri Murat Kürekci ve önceki dönem İKK Sekreterleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarda değişiklik yapılacağını açıklamasıyla ilgili, “Her türlü yozlaşmaya karşı toplumun sigortası olan meslek örgütlerinin demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir” açıklamasında bulundu

22 Mayıs 2020 Cuma 14:46 Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklik yapılacağını ifade ederek, meslek odalarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak TMMOB, yasa değişikliği için Mevcut İKK Sekreteri Murat Kürekci ve önceki dönemde görev alan Serhat Girgin, Yalçın Ergen, Nedim Kara, Arsal Arısal ve Ünal Özmural dün, Mimarlar Odası Taş Bina’da ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Halkın Covid-19 salgınının etkisiyle, sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği, gelecek kaygısı yaşadığı bugünlerde; meslek örgütümüzün de içerisinde yer aldığı akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin girişimlerin siyasi iktidar tarafından gündeme getirilmesini kaygıyla karşılıyoruz.

DAHA GÖRÜNÜR HALE GELDİ

Birliğimizi hedef alan bu girişimler ilk değildir. TMMOB ve diğer meslek birlikleri ve odalarının kamusal yetkilerinin ellerinden alınmasına yönelik olarak 2007 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporundan itibaren bu girişimler resmi olarak başlatılmıştır. Bu süreç;  2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında çeşitli yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesi girişimleriyle de sürdürülmeye çalışılmış, rant projelerinin yoğunluk kazandığı dönemlerde de daha görünür hale gelmiştir.

KONTROL ETME İSTEĞİ

Meslek alanlarımıza ve örgütlerimize yönelik dışlayıcı politikaların, ülkemizde ranttan beslenen kesimlerin çıkarlarını kollamayı amaçladığını ve buna karşı çıkan toplumsal muhalefeti bastırmaya dönük olduğunu biliyoruz. Seçim sisteminin değiştirilmesinin istenmesindeki amaç; TMMOB ve Odaların yönetimlerini başka bir yolla değiştirmek, Meslek Odalarının üyelerinden ve toplumdan koparılmasını sağlamak, yönetimlerde kaos yaratılarak ‘yasal düzenleme’ yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek isteğidir.

TABANA YAYILMA ÖRNEĞİ

TMMOB’nin seçim süreci oldukça demokratik bir usulde gerçekleşmektedir. Her üye seçimlerde oy kullanabilmekte ve adaylar arasından istediğine oy vererek demokratik hakkını kullanmaktadır. En çok oy alan adaylar ise yönetim kurullarını oluşturmaktadır. Meslek odaları, üyelerinin yönetimlerde en demokratik şekilde temsili üzerine kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının tabana yayılmasının örneğidir.

EVRENSEL DEĞERLERİ SAVUNAN

Bu sebeple yapılması gereken, anayasanın 135’inci maddesinde tanımlanmış olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını işlevsizleştirme değil; evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir. Piyasacılığa karşı kamuculuktan yana olan, ülke kaynaklarının yağma ve talanına karşı çıkan, demokrasi ve laikliği savunan, emekten yana olan, adalet, barış gibi evrensel değerleri savunan ve her türlü yozlaşmaya karşı toplumun sigortası olan meslek örgütlerinin demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

TMMOB’I YOK EDEMEYECEKLER

Yalnızca aklın ve bilimin yolunda doğruları söylediği, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığı için TMMOB hedef gösterilmektedir. Bilinmelidir ki; yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinden ve vicdanından beslenerek büyüyen, güçlenen emekten, doğadan, bilimden, laiklikten, demokrasiden yana TMMOB’ı yok edemeyeceklerdir.

TÜM GİRİŞİMLERİN KARŞISINDAYIZ

Bizler TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulunun kuruluşundan bugüne kadar görev almış sekreterleri olarak, TMMOB’nin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün, toplumsal mücadele geleneğinden gelen birikimleriyle oluşan duruşunu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve örgütümüzü siyasi iradenin güdümüne sokarak bağımsızlığını yok etmeyi hedefleyen tüm girişimlerin karşısında olacağımızı ifade ediyoruz.  TMMOB’ne bağlı Odaların üyesi mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızı meslek örgütlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.” 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÇOK OKUNANLAR

SONRAKİ HABER

İçki imalathanesine çevrilen eve baskın

İçki imalathanesine çevrilen eve baskın