28 Mart 2020 Cumartesi

Taylan Katak

Taylan Katak

m.taylankatak1986@hotmail.com
20 Şubat 2020 Perşembe 16:43

Siyaset felsefesi

"Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır.’’ Bu kısa ve yalın tanım aslında içerisinde çok derin bir öğretiyi barındırıyor. Çünkü siyaset günümüzde yaşamın her alanına hükmediyor. Herkesi ve her şeyi bir şekilde etkiliyor.
***

Siyaset felsefesi bir köşe yazısına sığdırılamayacak kadar derin bir konu şüphesiz. Tarihin derin dehlizlerine inmek ve oralarda kaybolmadan günümüze dönebilmek gerekiyor, siyaseti doğru anlamak için. Günümüzde siyaset ile politika aynı anlamda kullanılıyor. Kelime kökenleri farklı olsa da zamanla Türkçede aynı şeyi ifade eder olmuşlar.
***

Ben de çoğu zaman ikisini birbirinin yerine kullanırım. Artık dilimizde aynı anlamda kullanıldıkları için siyaset ve politika sözcüklerini birbirlerinin yerine kullanmakta bir sakınca görmüyorum. Bazı aydınlar siyasetle politikanın farklı anlamlarda kullanılması gerektiğini keskin bir biçimde savunur. Onlara göre siyaset ülke ve devlet işlerini yönetmektir, politika ise bu yönetim işinde uygulanan yol ve yöntemlerdir.
***

Bu tanım doğru olmakla birlikte kesinlikle yeterli ve bütünleyici bir tanım değildir. Çünkü siyaset de politika da Türkçede aynı anlama gelmektedir. Bu anlamların ne olduğunu tekrar edeyim.
-Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır.
-Ülke ve devlet işlerini yürütmek için izlenen ilke, yol ve yöntemlerdir.
-Yurttaş, ülke ve devlet sorunlarının çözüm mekanizmasıdır.
-Halka hizmeti ve toplum yararını esas alır.
***

Bu tanımların hepsi hem siyaseti hem de politikayı ifade eder. Bir kısmı siyaseti, bir kısmı politikayı ifade etmez. Bugünün kullanımı itibariyle ikisi aynı anlamdadır.
Bir fark arıyorsak bugünkü kullanımda değil tarihsel ve etimolojik anlamında aramak gerekir. Çünkü bu anlamlar aynı zamanda bir zihniyeti ifade eder.
***

Siyaset, Arapça ‘’at terbiyecisi - at bakıcısı’’ anlamına gelen ‘’seyis’’ kelimesinden türemiştir. Politika ise Yunanca ‘’politikos’’ kelimesinden türemiştir, ‘’vatandaşlara dair - vatandaşlar için’’ anlamına gelir. Siyaset ile politika arasındaki zihniyet farkı kelime kökeninde başlar. Birisi ‘’terbiye etmek’’ kökünden gelirken diğeri ‘’vatandaş için’’ kökeninden gelir.
***

Bu açıdan baktığımızda ‘’hizmet etmek’’ için iktidara gelenlerle ‘’yönetmek’’ için gelenlerin farklı zihniyetlere sahip olması şaşırtıcı değildir. Aynı anlama gelen iki sözcük dünyanın bazı ülkelerinde politika, bazı ülkelerinde siyaset şeklinde kullanılır. Kullanım şeklinin yönetim şekline de yansıdığını inkar edemeyiz.
***

Halka hizmet anlayışının egemen olduğu ülkelerde demokrasi kültürünün geliştiğini görüyoruz. Yönetimin ve otoritenin birinci planda olduğu, halka hizmetin temel değer olmadığı bir anlayışla yönetilen ülkelerin ise sadece demokratik açıdan değil, hem insani hem hukuki hem de ekonomik açıdan çok gerilerde kaldığını görüyoruz.
***

Halka hizmet için yapılan ve büyük fedakarlıklar gerektiren siyasetin(politikanın) köşeyi dönme ve rant elde etme alanına dönüşmesi siyasetteki zihniyet farkının bir sonucu. Artık halk siyasetçilere güvenmiyor. Anketlere baktığımızda en az güven duyulan kişilerin başında siyasetçiler geliyor.
***

Son derece trajik bir durum. Siyaset veya politika kutsal bir mücadeledir esasında. Gerçek siyasetçiler kendi hayatlarını ve kişisel kariyerlerini bir kenara bırakarak halk için çaba sarf ederler. Büyük bedeller öderler, türlü zorluklara göğüs gererler, toplum çıkarını kendi çıkarlarından üstün görürler.
***

Rant siyasetçileri ise kendi çıkarlarını düşünürler, çevrelerini ihya ederler, iktidarlarını kaybetmemek uğruna her yola başvururlar. Bir zamanlar onurlu bir mücadele anlamına gelen siyaset günümüzde çıkar, rant, ayak oyunları, delege ağalıkları, tutulmayan sözler, harcanan isimler, siyasi pazarlıklar ve ayak kaydırmalar ile anılır duruma geldi.
***

Halka hizmet ve topluma fayda sağlamak için yapılması gereken siyaset, rant siyasetçileri yüzünden çok kirlendi. Siyaset mekanizmasına olan güven azaldı. Kaybedilen güvenin geri kazanılması için siyasetin aslına uygun şekilde yapılması gerekiyor. Fakat gerçekçi olalım. İçinde bulunduğumuz ortamda bunun olması kolay değil.
***

Çözüm ve umut yeni nesilde. Onların siyasetteki bu güven kaybını gözlemlediklerine şüphem yok. Halka hizmet esasına dayanan ilkeli ve onurlu bir siyaset kültürünü geleceğin genç siyasetçilerinin inşa edeceğine olan inancım tam.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

ÇOK OKUNANLAR