13 Nisan 2021 Salı

Sevgi Yaman Kel: İşi şova dökerek faaliyet raporunu süslemişsiniz!

Sevgi Yaman Kel: İşi şova dökerek faaliyet raporunu süslemişsiniz!

Körfez Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu Üyesi CHP’li Sevgi Yaman Kel, faaliyet raporuna İYİ Parti ve CHP olarak muhalefet şerhi koyduklarını belirtti. Sevgi Yaman Kel, işin şova dökülerek faaliyet raporunun süslendiğini belirtti

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:18 Güncel

Körfez Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı bugün Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu Üyesi CHP’li Sevgi Yaman Kel 2020 yılı faaliyet raporunu İYİ Parti ve CHP adına sunarak muhalefet şerhi koyduklarını belirtti. Muhalefet şerhinin gerekçelerini açıklayan Kel şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporları; sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık, tam açıklama, tutarlılık ilkelerine uygun olarak, yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır. Ve yine Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

“STRATEJİK PLANLARLA KARŞILAŞTIRMA YAPMAYA EL VERİŞLİ DEĞİL”

Körfez Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu ile ilgili tespit ettiğimiz; faaliyet raporlarında bulunması gereken özellik ve şekil şartlarını da göz önünde bulundurularak muhalefet gerekçelerimizi şöyle sıralayabiliriz. Körfez Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunda, kamu idarelerinin performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürüttükleri faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan performans göstergeleri stratejik planla karşılaştırma yapmaya çok da elverişli değildir. Performans göstergelerini en sonda yer alan sonuçlar tablosunda değil de stratejik planda olduğu gibi amaç ve hedef doğrultunda müdürlük, müdürlük inceleme yapmaya daha uygun olmasını isterdik.

“BÜTÇENİN 158 MİLYONU GERÇEKLEŞTİ”

Yine faaliyet raporlarında yer alması gereken en önemli hususlardan birisi kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin mali tablolarıdır. Bu anlamda 188.750.000,00 TL öngörülen 2020 yılı bütçesinin 158.179.622,74 TL sinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Yerel yönetimlerde bütçe gelirlerinin en önemli kalemini vergi gelirleri oluşturmaktadır.

“VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 75 GERİLEDİ”

2020 bütçe gelirleri içerisinde vergi geliri %83 olarak görülüyor olsa da önceki yıldan tahakkuk edilemeyerek devreden vergi gelirleriyle birlikte bu oranın %75 gerilediği görülmüştür. Bu da 23.218.914,98 TL’dir. Belediye gelirlerinin en önemli gelir kalemini oluşturan vergi gelirlerinin zamanında tahsil edilmesi önem arz etmektedir. Bina, arsa, arazi, taşınmaz satışlarını kapsayan sermaye gelirleri hesabında öngörülen gelirin umulduğu gibi olmadığı görülmektedir. Defaatle uyarısında bulunduğumuz bütçelerin satışlara dayandırılmaması gerektiği gerçekleşen bütçe de kendini göstermektedir. 2021 yılı bütçesinde de benzeri bir duruma rastlanması olasıdır.

“YATIRIM AÇISINDAN BEKLENEN PERFORMANS YAKALANAMAMIŞTIR”

Belediyenin gider bütçesine bakacak olursak; sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve mal varlığın arttıran ödemeler ile taşınmaz mal yapımı ile bakım onarımın gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işlerinin de takip edildiği sermaye giderleri hesabı 32 milyon civarında gerçekleşmesi beklenirken, 18 milyon gerçekleşebilmiştir. Yatırım ve hizmetler açısından beklenilen performans yakalanamamıştır.

“FAALİYET RAPORUNU SÜSLEMİŞ BULUNMAKTASINIZ”

Sayfa 67'ye gelindiğinde Faaliyet raporunda olmaması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Planlı bir şekilde borcu nasıl bir idari sorumsuzlukla yapıldığına odaklanmamız ve tekrarının yaşanmaması adına fikirler üretmeniz gerekirken tamamen işi şova dökerek adeta reklam alan aylık magazin dergileri ciddiyetsizliğiyle faaliyet raporunu süslemiş bulunmaktasınız.

“KÖRFEZ’İN BORCU 450 MİLYON İLE SINIRLI DEĞİL”

2004'ten bu yana yönettiğiniz 450 milyondan fazla borçlandırdığınız Körfez Belediyemizin 450 milyon borcuna karşılık yapılan taşınmaz devirlerinden bahsedilmektedir. Bizler biliyoruz ki Körfez Belediyesi’nin borcu 450 milyon ile sınırlı değildi ve sıfırlanmadı. 17 yılda gelinen bu noktada bu ne bir faaliyet ne de takdir edilmesi gereken bir proje olmadığından faaliyet raporunda bulunmasının gereğini anlamak mümkün değildir. Faaliyet raporu reklam unsuru olarak kullanılacaksa Belediyenin yerine getirmesi zorunlu olan rutin işleri değil, Bakanlık ve ya Büyükşehir Belediyesi olmadan kendi bütçeleriyle ortaya koydukları projeler olmalıdır.

RAPORDA YER ALMAYAN PROJELER

Stratejik plan sayfa 127'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü kapsamında yer alan yeni rekreasyon alanlarının yapılması İlimtepe , Hereke, Yarımca ve Tütünçiftlik Fener Gölü Millet Bahçeleri Körfez Belediyesi resmi sitesinde de yer alan piknik alanları ,yürüyüş ve bisiklet alanları, karavan ve kamp alanları, balık tutma alanları ,kafeterya, hobi bahçelerinide içinde barındıran Sevindikli–Sipahiler mesire alanı, hobi bahçeleri ne aşamadadır? 2020 Faaliyet Raporunda bahsedilmemiştir.

“2020 YILINDA KAYDA DEĞER BİR PROJENİN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ”

Yine stratejik plan sayfa 129 Faaliyet Raporu sayfa 99 belirtilen sanayi tehdidi altındaki Kabakoz ve Barbaros mahallelerinin dönüşümünden bahsedilmektedir. ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesince imar planı onaylanmıştır’ denmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu projenin %30'unun gerçekleştiği çok iyi performans gösterdiği bir yana dursun Körfez Belediyesi tarafından bu konuyla alakalı ne yapılmaktadır? Yine bu proje Büyükşehirin başlatacağı bir proje olarak Körfez Belediyesi’nin faaliyet raporlarında olması faaliyet raporunun daha çok görsel ve metinlerle desteklendiğini ayrıntılı incelendiğinde 2020 yılında kayda değer bir projenin gerçekleştirilmediğini görmekteyiz. Yine Hereke Şirinyalı sahil düzenlemesi, tır parkı projeleri bunlardan bazılarıdır.

“İKİ YILDA ONARIM İŞİ BİTMEMİŞ MİDİR?”

Stratejik Plan sayfa 130 ve 131 de faaliyet raporunda ise sayfa 105-106 da yeralan çocuk köyü, Körfez seyir terası, kapalı pazar Alanları projeleri ne aşamadadır? Performans sonuçları tablosu sayfa 250'de yer verilmemiştir. Yine yazılı olarak önergesini sunduğum maalesef kadına şiddetin her geçen arttığı ülkemizde Kadın Sığınma Evi için onarılması gereken bir bina olduğu ve buranın tahsis edileceği bilgisi verilmişti. 2 yılda bu onarım işlemleri bitmemiş midir? Bir diğer husus imar planlarında kentsel gelişim alanı olarak belirlenmiş alanların imar uygulamalarının tamamlanması içeriğini görmekteyiz. Kalburcu–Belen–Dereköy–Sipahiler uygulama imar planlarında yapılacak değişiklikler göze çarpmaktadır. Performans durumu çok zayıf kalmıştır.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA KÖRFEZ BELEDİYESİ YİNE YETERSİZ”

Türkiye'deki büyükşehir sınırları içerisindeki köylerin statüsü 2012'de dönüştürülmüş 16 binden fazla köyü etkileyen bu düzenleme 2014 yerel seçimlerinden sonra yürürlüğe girmiştir. Köylere mahalle statüsü kazandırılması sıkıntılarını çözmeye yetmemiştir. 2020 faaliyet raporunda kırsal mahallelere yönelik tarım, hayvancılığa teşvik amacıyla etmek amacıyla yapılan girişimlerin sonuçlarını görmek isterdim. Sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda Körfez Belediyesi’ni yetersiz görüyorum. Yine faaliyet raporunda yeni yerleşim alanlarında imar yollarının İSU, İZGAZ, Sedaş ve Telekom gibi kurumların alt yapı çalışmalarının üst yapı tamamlanmalarını sürecini aksattığı performans sonucuna yansımıştır. Bu kurumlarla daha koordineli çalışılması gerekmektedir.

“KÖRFEZ’E UYGUN OTOGAR ÇALIŞMASI YAPILDIĞINI GÖRMEK İSTERDİK”

Tüm bunlara ilaveten otopark alanlarının arttırılması gerektiği ile birlikte nüfusu giderek artan ilçemizin otogar ihtiyacıdır. Faaliyet raporunda Körfez’e uygun otogar projesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını görmek isterdik. Körfez deyince akla ilk gelen sanayidir. Yalnız Körfez Yarımca sanayi sitesine baktığımıza Körfez’e çok da yakışmamaktadır. Daha önce bununla ilgili verilen vaatlerle ilgili yeni projeler geliştirilip çalışmalar yapılması, belli yollar kat edildiği görmek tabiki bizleri Körfez adına sevindiren bir unsur olurdu. Tüm bu bahsettiğimiz unsurları muhalefet gerekçelerimiz olarak sayarak yüce meclisi sevgi ve saygıyla selamlarım.”

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÇOK OKUNANLAR

SONRAKİ HABER

Başkan Hürriyet’e Azerbaycan’dan teşekkür ziyareti

Başkan Hürriyet’e Azerbaycan’dan teşekkür ziyareti