01 Aralık 2021 Çarşamba

Taylan Katak

Taylan Katak

m.taylankatak1986@hotmail.com
14 Ekim 2021 Perşembe 17:07

Doku uyuşmazlığı

Farklı görüşlere sahip olan kişiler, kurumlar veya yapılar belli şartlarda uzlaşıp ortak çıkarları doğrultusunda birlikte hareket edebilirler. Bu durum kimilerine göre ittifak, kimilerine göre müttefiklik, kimilerine göre ise çıkar ortaklığı şeklinde ifade edilir. Kavramsal olarak nasıl ifade edilirse edilsin, teoride ve pratikte ortak çıkarda uzlaşmaya dayanır.

***

Uzlaşı çoğu zaman olumlu bir anlam taşır. Farklı unsurların uzlaşısı, diyaloğu, iletişimi toplumsal mutabakat için yararlıdır. İlerici bir paydada birleşmek her konuda pozitif bir açılım sağlar. Ancak çıkar ortaklığı gibi bir paydada birleşmek pozitif bir durum yaratmayacağı gibi uzun vadeli olumsuz sonuçlara da yol açabilir.

***

Ortak kaygısı vatanın bütünlüğü, ülkenin bağımsızlığı, ulusun birliği, devletin bekası, bayrağın dalgalanması, ezanın susmaması, Atatürk ilke ve devrimlerinin ilelebet yaşatılması olan kişiler ve kurumlar hiçbir çıkar beklemeden ‘’vatan sevgisi’’ ortak paydasında buluşabilirler. Bu politik olarak son derece ilerici ve bütünleştirici, manevi olarak ise son derece erdemli bir tavırdır. Siyaset hayatımda, sivil toplum kuruluşlarında aldığım görevlerde, yazılarımda ve özel hayatımda; yaşamımın her alanında hep bu bilinçle hareket etmeye çalıştım. Elbette Türkiye gibi kutuplaşmış ülkelerde bu anlayışın oturması zordur. Zaman alır. İdeolojik olarak belli kalıpların içine sıkışmış, kendi ideolojik fantezilerini vatanın selametinden önde tutan kişi ve gruplarca çok eleştirildim.

***

Hiçbir şey üretmeyen, tek meziyeti eleştirmek ve klavye başından atıp tutmak olan kurusıkı vatanseverlere verecek cevabım her zaman oldu. Çünkü bu ülkenin bu duruma gelmesinin en temel nedenlerinden birinin, inandığı değerlerin hakkını vermeyen ve o değerleri yanlış temsil eden kişiler olduğunu gayet iyi biliyorum. Erdemli değerler etrafından birleşen yürekli insanların dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğine yürekten inanıyorum.

***

Ortak değerlerde birleşmek ne kadar verimli sonuçlar ortaya koyarsa, ortak çıkarlarda birleşmek de o kadar verimsiz sonuçlar ortaya koyar. Çıkar odaklı birliktelikler kişilere ya da çıkar gruplarına fayda sağlasa da toplumlara bir şey katmaz. Bazen kısa süreli illüzyonlarla halk her şeyin iyiye gittiği izlenimine kapılabilir fakat yapılan yanlışların yıkıcı sonuçları uzun vadede etkisini gösterir.

***

Çıkar ortaklıkları, ölü doğmuş bebeklerdir. Çıkar bittiğinde ortaklık da biter. Erdemli bir tarafı yoktur. Ortaklığın tüm tarafları kendi çıkarına bakar. Değerler üzerinden değil de çıkarlar üzerinden anlaşıldığı için farklılıklar zamanla sorun teşkil etmeye başlar. Kimse kimseyi hoş görmez, tahammül etmez. Anlayış kültürü zayıftır. Bu nedenle de ufak sarsıntılar bile çıkar ortaklığının çökmesine neden olabilir.
Bu tür birlikteliklerde ortak payda erdemli değerler olmadığı için küçük fikir farklılıkları dahi doku uyuşmazlığına neden olur. Doku uyuşmazlığının olduğu bir birlikteliğin uzun süre ayakta kalmasına imkan yoktur. Uzun ömürlü olamaz.

***

Ortak değerlerde birleşen insanların arasında ise doku uyuşmazlığının meydana gelmesi mümkün değildir. Kutsal gördükleri ortak değerler ve ortak hedefler söz konusu iken küçük farklılıkların hiçbir önemi yoktur onlar için. Fikir farklılıkları tolare edilebilir. Farklılıkları ayrışma unsuru olarak değil, zenginlik olarak görürler çoğu zaman. Ortaya koydukları hoşgörülü tutum ile ülkenin en önemli ihtiyaçlarından birine cevap verirler: Birlik, beraberlik ve karşılıklı anlayış.

***

Çıkar ortaklıklarının ülkeye verdiği tahribatı onarmak için ortak paydada, erdemli değerlerde birleşen insanların sayısının artması gerekiyor. En önemlisi de uzlaşı kültürümüzü geliştirmek. Toplumsal mutabakatı sağlamamız ve kutuplaşmaların önüne geçmemiz için bu şart. 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

ÇOK OKUNANLAR